naz1361بدون نام
دنبال کردن
شطرنج طلایی
💬2,257 view and 4 like

شطرنج طلایی

مجسمه

شطرنج

طلایی

۶ عددشطرنج طلایی رنگ ثابت سرباز..وزیر..قلعه..اسب..شاه..فیل
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف