mihanمحمود صادقی
دنبال کردن
مورچه
💬3,109 view and 6 like

مورچه

عجایب

یه سری مورچه داریم خودشون نمیتونن غذای خودشون رو تامین کنند. میرن مورچه‌های دیگه رو از کلونی ها می دزدند و میارن برده ی خودشون می‌کنند. حتی فک اونها هم بخاطر همین بزرگه. تا بتونن مورچه‌ها رو بلند کنند
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف