mihanمحمود صادقی
دنبال کردن
یکی از عجیب‌ ترین کشورها سوازیلند است
💬3,202 view and 5 like

یکی از عجیب‌ ترین کشورها سوازیلند است

عجایب

یکی از عجیب‌ ترین کشورها سوازیلند است که دارای پادشاهی با 13 همسر است و همیشه بدون لباس در سخنرانی ها حاضر میشه، نیمی از جمعیت 1 میلیون نفری این کشور نیز آلوده به ویروس ایدز هستند!
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف