mihanمحمود صادقی
دنبال کردن
شامپانزه ها
💬3,347 view and 5 like

شامپانزه ها

عجایب

شامپانزه ها 98 درصد ژن مشترک انسان دارند و بسیاری از احساسات ما را تجربه میکنند و‌حتی برای مرده هاشون عزاداری میکنند
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف