mihanمحمود صادقی
دنبال کردن
روباه صحرا
💬3,349 view and 10 like

روباه صحرا

عجایب

روباه صحرا ، جانوری از تیره سگ سانان جنس روباه است و در خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی می کند؛ نکته جالب توجه ، گوش های بامزه این روباه است که با آنها می تواند صدای دشمن را حتی در زیر زمین بشنود و همچنین گرمای صحرا را از خود دور کند!!
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف